….. ♥ The past is behind, learn from it. The future is ahead, prepare for it. The present is here, live it. ♥ ….. Thomas S. Monson

Posts tagged “Nương… Vị nào là cha cục cưng?

Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 65

428759

Quyển 1: Cung đình ám đấu.

Chương 65: Yêu nàng.

Chỉnh sửa: Mốc (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 64

0000

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 64: Dược Vương.

Dịch: Sei-chan

Chỉnh sửa: Mốc (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 63

418880

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 63: Đao thương.

Chỉnh sửa: Mốc (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 62

0puopsgg4mfl

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 62: Bức họa

Edit: Mốc (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 61

426709

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 61: Ám Nguyệt

Edit: Mốc (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 60

01-cover

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 60: Bất an

Edit: Mốc (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 59

449723

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 59: Ám đấu

Edit: Mốc (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 58

465969

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 58: Hữu hảo.

Edit: Mốc (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 57

449724

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 57: Mộng Điềm

Edit: CockTail

 Beta: Mốc

(more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 56

504433

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 56: Động lòng

Edit: CockTail

Beta: Mốc (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 55

504606

Quyển 1 : Cung đình ám đấu

Chương 55 : Đợi

Edit : Mốc (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 54

Love So Life v03 c11 - 001

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 54: Thị tẩm

Edit: Thiên sứ buồn

Beta: Mốc (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 53

Love So Life v04 - 001

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 53: Trừng phạt

Edit: Thiên sứ buồn

Beta: Mốc (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 52

LsL_01_000bcover

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 52: Hiếu kỳ

Edit: Thiên sứ buồn

Beta: Mốc (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 51

563887

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 51: Lâm Mộng cư

Edit: Thiên sứ buồn

Beta: Mốc (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 50

569608

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 50: Người đàn bà dâm đãng

Edit: Thiên sứ buồn

Beta: Mốc

Mốc đi học ùi. Vào năm ba nên chương trình nặng hơn, đã thế toàn mấy thầy cô dã man như con ngan nữa chứ >”< Năm nay còn đi học quân sự ở Bách Khoa xa tít mù khơi nữa chứ. Năm nay ta bận lắm nên mọi người chịu khó chờ nhé. Dạo này ta toàn thiếu ngủ thui (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 49

569609

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 49: Nón xanh

Edit: Thiên sứ buồn

Beta: Mốc (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 48

569754

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 48: Vật phẩm

Edit: Thiên sứ buồn

Beta: Mốc

Mốc nhận được bàn edit từ hai ngày trước, nhưng nhìn thấy cái comment hối truyện nên Mốc ngâm giấm đến bây giờ luôn (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 47

569758

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 47: Dùng qua

Edit: Thiên sứ buồn

Beta: Mốc

Mấy hôm nay Mốc không muốn làm gì cả, nên giờ mới beta đc. Tuần sau Mốc đi học ùi, buồn quá cơ, thời gian onl cũng phải giảm đi nhiều. (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 46

569760

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 46: Tâm nguyện

Edit: Thiên sứ buồn

Beta: Mốc

(more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 45

569766

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 45: Rắn độc

Edit: Thiên sứ buồn

Beta: Mốc, Willow (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 44

569762

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 44: Đạp cửa

Edit: Thiên sứ buồn

Beta: Mốc

Mốc: Hôm qua thiệt là đại họa của ta. Mưa bão nên nước chảy từ sân thượng trên tầng ba xuống, làm ta phải quét dọn cả ba tầng, đau cả lưng, phồng cả tay. Đã thế chuột như shit ấy, làm ta chỉ muốn đập cho nó một trận (more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 43

569767

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 043: Đau đớn

Edit : Mốc

(more…)


Nương vị nào là cha cục cưng – Chương 42

570123

Quyển 1: Cung đình ám đấu

Chương 42: Tắm

Edit: Mốc

(more…)


Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 702 other followers