….. ♥ The past is behind, learn from it. The future is ahead, prepare for it. The present is here, live it. ♥ ….. Thomas S. Monson

Mới nhất

Hai ông chồng cũ một vở diễn – Chương 51


Chương 51: Lũng thượng nông? Dũng Tuyền tự?

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T Đọc tiếp »

Hai ông chồng cũ một vở diễn – Chương 50


Chương 50: Sính khuynh quốc? Kinh Kim Cương

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T Đọc tiếp »

Dị thế yêu tinh – Chương 51


Quyển 2: Học viện Thanh Dương.

Chương 51: Chiến ý.

Chỉnh sửa: Dê. Đọc tiếp »

Hai ông chồng cũ một vở diễn – Chương 49


Chương 49: Bóng trăng khuya? Mộng kinh hồn?

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T Đọc tiếp »

Dị thế yêu tinh – Chương 50


Quyển 2: Học viện Thanh Dương.

Chương 50: Nghi thức khai giảng.

Chỉnh sửa: Dê Đọc tiếp »

Hai ông chồng cũ một vở diễn – Chương 48


Chương 48: Thịt Đông Pha? Xương cá trích?

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T Đọc tiếp »

Dị thế yêu tinh – Chương 49


Quyển 2: Học viện Thanh Dương.

Chương 49: Tiểu Tích đến.

Chỉnh sửa: Dê Đọc tiếp »

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 724 other followers